A praxis jog fogalommeghatározása

A praxisjog személyhez kötött vagyoni jog, ami azt jelenti, hogy a működtetési jog birtokosa az önálló orvosi tevékenységet személyesen köteles végezni. (Kivéve, ha valamely okból jogszabály szerint helyettesítik.)

A praxis megszerzése/visszavonása

Háziorvosi tevékenységet az orvos csak működési engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában végezhet. Háziorvostan szakgyakorlatot folytató orvos háziorvosként legfeljebb négy évig praktizálhat.

A praxis adása-vétele/átruházása

A működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

Új vagy tartósan betöltetlen praxis

Ha egy háziorvos tartósan betöltetlen vagy újonnan létesített háziorvosi praxisban szeretne működtetési jogot szerezni, azért nem kell fizetnie, mivel nincs kitől megvásárolnia a praxisjogot.

Forrás: http://www.medicalonline.hu/rovat/praxisjog/index.php